Rammeplan for barnehage

Rammeplanen skal gi styrer, pedaogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den skal samtidig gi informasjon til dere foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter.

 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/