Progresjonsplan for satsningsområdet

I forbindelse med at vi nå skal jobbe med sang, musikk, lyd og rytme, har vi laget en egen progresjonsplan for hvordan vi tenker at barna skal utvikle seg på en positiv måte.

Du kan inn og lese progresjonsplan for satsningsområdet 2016-2017 her.