Verdidokument

Mariknotten har utarbeidet et eget verdidokument som sier noe om hva vi vektlegger i vår barnehage og hvordan vi ønsker å ivareta barna som er hos oss

Du kan inn og lese vårt verdidokument her.