Progresjonsplan

Mariknotten barnehage har utarbeidet en progresjonsplan slik at de voksne i barnehagen kan se til at alle barna har en positiv og god utvikling.

Barnehagen har ansvar for å sikre progresjon i barnas utvikling innenfor de 7 fagområdene.

Progresjonsplanen inneholder mål for barna. De voksne i barnehagen har god kunnskap om barnas utvikling og kjenner barna godt, slik at de alltid vet hvordan de skal sikre videre positiv utvikling for den enkelte. Planen sier noe om de voksne sin rolle i denne utviklingen og hvilke konkrete tiltak som vi bruker.

 

Du kan inn og lese progresjonsplanen her.