Satsningsområde 2017 - 2020.

Hovedmålet for satsningsområdet er: Mariknotten barnehage har et lekemiljø som støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og som er preget av glede, spenning, humor og engasjement mellom voksne og barn. Målet for 2017-2018 er tilstedeværende, lekende og aktive voksne.

Hovedmålet for satsningsområdet lek er:

Mariknotten barnehage har et lekemiljø som støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og som er preget av glede, spenning, humor og engasjement mellom voksne og barn.

Vi skal de neste tre årene ha et ekstra fokus på leken i Mariknotten. 

Gjennom 2017-2018 ønsker vi å sette fokus på tilstedeværende, lekende og aktive voksne. Vi ønsker at barna skal oppleve dei voksne tilstedeværelse i leken, slik at dei kjenner seg trygge nok til å leke. Gjenom dei voksnes samspill med barna og prosessane i barnas samspill ønsker vi at barnna skal få styrka sin lekekompetans, selvfølese, sosial kompetanse og kjenne seg innkludert i gruppa.

Rammeplane sier at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. leken skal vere en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre barn.

 

2018- 2019 skal ha fokus på voksenrollen. Planen vår er som følger