Satsningsområde 2014 - 2017

Litteratur og språkstimulering. Hoved målet for satsningsområdet vårt er: Mariknotten barnehage har et språkstimulerende miljø hvor barn og voksne opplever daglig spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. De voksne er bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. Barnehageåret 2016-2017 har vi ekstra fokus på sang, musikk, lyd og rytme.

Hoved målet for satsningsområdet vårt er:

Mariknotten barnehage har et språkstimulerende miljø hvor barn og voksne opplever daglig spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. De voksne er bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles.

Vi skal de neste tre årene ha et ekstra fokus litteratur og språkstimulering i Mariknotten.

Ramme planen sier bla dette om språkstimulering i barnehage: Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

I Mariknotten ønsker vi å forsterke fokuset vårt på språkstimulering. Vi ønsker samtidig å knytte dette opp til kjente, kjære norske forfattere. Dette andre året kommer vi til å bli ekstra godt kjent med Torbjørn Egner.