Mariknotten Barnehage - et godt sted å være.

Mariknotten barnehage - et godt sted å være. Trygghet, Omsorg,Respekt og Ærlighet. Mariknotten barnehage er en 5 avdelings barnehage som eies av Filadelfia Vennesla og ligger på Vigeland.

"Mariknotten barnehage- et godt sted å være". Vi som jobber i Mariknotten arbeider for at nettopp vår barnehage skal være et godt sted å være, for både store og små. Vi er en flott og engasjert personalgruppe som til enhver tid vil gjøre det beste for barna. Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn, støtte og veilede de, slik at de blir den beste utgaven av seg selv! Vi tar barna på alvor, lytter og gir respons. Vi er opptatt av å være varme og tilstedeværende voksne som tilrettelegger for lek og læring.

Mariknotten barnehage startet opp høsten 2004 med 2 avdelinger, Marihøna (2 års gruppe) og Humla (3-5 år). Året etter, høsten 2005, åpnet det 2 nye avdelinger: Sommerfuglen (1 års gruppe) og Billa (2-3 års gruppe). I desember 2006 åpnet den 5. avdelingen Edderkoppen (3-5 år) .Høsten 2013 starter vi vår egen naturgruppe, Gresshoppa for barn som er 4-5 år. Barnehagen har 81 hele plasser i dag.

På det nåværende tidspunkt er vi 24 ansatte i barnehagen. Vi er en engasjert og dyktig personalgruppe som gjør vårt yttertste for at nettopp ditt barn skal få en god dag i barnehagen! 

Barnehagen tar imot studenter fra UIA. I tillegg til dette har vi ekstra assistenter og praksisplasser.

Eieren vår er Filadelfia Vennesla. Barnehagen har i løpet av årene funnet en flott måte å samarbeide på. Ved flere anledninger i året har barnehagen felles samlinger inne i lokalene til Filadelfia: julesamling og påskesamling.

Satsningsområde 2017-2020.

Lek.

Vi skal de neste 3 årene har ekstra fokus på lek.

Vi ønsker å ha et lekemiljø som støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst. Videre vil vi at lekemiljøet skal vere preget av glede, spenning, humor og engasjement mellom voksne og barn.

2017 - 2018 vil arbeidsområdet vårt være: tilstedeverande, lekende og aktive voksne.

2018 - 2019 vil arbeidsområdet vårt være: Barns lekekompetanse gjennom rollelekens muligheter.

2019 - 2012 vil arbeidsområdet vårt være: Lek som metode for læring.