En veiledning for å oppnå et godt fysisk og psykososialt miljø for barna

Alle barn har krav på et inne-og utemiljø som stimulerer til læring, fremmer helse og trivsel og forbygger sykdom, skader og ulykker.

Legger her ved en informasjons folder om Miljø og helse i barnehagen.

Den henviser til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler