Marihøna

Marihøna er en avdeling med 1og 2 åringer med 15 verdifulle barn

Vi holder til i den nye delen av barnehagen, i flotte, store lokaler. Her hos oss er vi opptatt av at barna blir møtt med ett smil og rolige og stabile voksne. Vi har en god dagsrutine som er preget av ro og orden med fokus på gode overgangssituasjoner. En småbarnsavdeling har ett helt annet tempo enn andre avdelinger hvor mye av vår hverdag går til bleieskift, soving, måltider og annet stell gjennom dagen.

 

 

De voksne som jobber på Marihøna er opptatt av å være varme og grensesettende. Vi jobber med å sette grenser og vise kjærlighet samtidig som vi er opptatte av å se og høre hvert enkelt barn.

 

Personalet:

- Eva Anett Mosland- pedagogisk leder (80%)

- Katrine Honnemyr- pedagogisk leder (100%)

- Lill Merethe Christiansen- fagarbeider (80%)

- Jorunn Iveland- assistent (60%)

- Ann Kristin Fagertveit- assistent (80%)

 

 

 

Gjentakelser og rutiner er viktig på en småbarnsavdeling. Dagens gjøremål består av gode rutiner som barna kjenner igjen, dette fører til god oversikt og trygghet i deres barnehagehverdag. I samlingsstunden hver dag, gjentar vi sanger og regler slik at barna raskt kan kjenne de igjen etter barnets alder og utvikling. Vi bruker samlingsstunden på morgenen til å fortelle hva vi skal igjennom dagen. Barna blir da mer forberedt på hva som skjer og overgangssituasjonene blir bedre for barna.

 

 

 

Vi jobber også mye med vennskap her inne på avdelingen. Vi bruker løven fra "Være sammen" prosjektet som ett utgangspunkt. I denne forbindelse snakker vi mye om hva det vi si å være en venn, hvordan vi får en venn og hvordan vi beholder en venn. I forbindelse med dtte jobber vi med at vi må dele med de andre og hjelpe de andre.

 

Mye av våre planer er bassert på det vi ser at barna liker å holde på med. Vi går turer, har formingsaktiviteter, kvalitetstid/frilek på avdelingen eller ute i barnehagen, i tillegg til at vi gjør mye annet gøy.