Edderkoppen

Edderkoppen er ei 3-5 års avdeling med 24 verdifulle barn.

Det er veldig viktig for oss at hvert enkelt barn blir sett og tatt på alvor. Hvert barn har rett til trygghet, omsorg og å bli hørt!

Mariknotten barnehage er en løvebarnehage og vi følger det pedagogiske opplegget "Være sammen". Det handler om å være en venn, ha en venn og hvordan man beholder en venn.

På våre hjertesamlinger øver vi på å gi komplimenter til barn og voksne. Vi jobber mye med temaet "Det er flott å være meg":

- Det finnes bare en deg. Du behøver ikke gjøre noe spesielt for å være spesiell- det er du allerede.

- Forsøk å være snill med noen hver dag.

- Er det noen som forsøker å få degv til å gjøre noe du ikke har lyst til, eller bestemme over deg, så trenger du ikke å høre på dem. Et nei er et nei!

- Vi vil alle være gode venner, vi deler, vi sier positive ord, vi bestemmer ikke over noen andre enn oss selv.

- Vær ærlig når du gjør feil og si unnskyld med en gang. Gjør det godt igjen så fort som mulig.

Det er fint om dette temaet vårt også blir snakket om hjemme..

På edderkoppen deler vi oss gjerne i mindre grupper. Vi har minirøris, bibelfortelling, vi går på tur og har musikksamling.

5-åringene er Tarkuser og forbereder seg til skolestart med tall- og språksprell, tegnekart, skrivedans, minirøris og rollelek. På tirsdager er Tarkus sammen med Humlas og Gresshoppas tarkusbarn. Da har også 3 og 4 åringene aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene.

Denne høsten har vi også prosjektarbeid der barnas medvirkning er sentral. i håper at dere foreldre også blir interresert i det prosjektet vi velger.

Ta gjerne kontakt, vi setter pris på et godt samarbeid.

 

Personalet på Edderkoppen:

- Silje G.P, pedagogisk leder  (90%)

-Renate, pedagogisk leder (100%)

-Dora, assistent (100%)

- Siv, fagarbeider (50%)

- Lisa, lærling (100%)