Billa

Billa er en 1 og 2 års avdeling med 15 verdifulle barn

Vi holder til i enden av Mariknotten barnehage. Våre avdeling har et stort areal, så vi har masse god plass og boltre oss på.

 

 

 Vi voksne på billa er nyskjerrige på barna. Vi ser på vår jobb som viktig og fantastisk givende. Vi er interresert i å danne GODE relasjoner med hvert enkelt barn. Gode relasjoner skaper trivsel, glede og ikke minst TRYGGHET for barna.

                             

 

For å sikre oss at vi ser hvert enkelt barn fyller vi ut kontaktbarrometer jevnlig, og kartlegger med "alle med" skjema, For å bli best mulig kjent med barna, ønsker vi et godt og nært foreldresamarbeid. Vi vil bli kjent med foreldrene, og ha åpne og ærlige samtaler med dem. I garderoben vil vi gi foreldre gode tilbakemeldinger på hvordan dagen vår har vært og vi definerer en god tilbakemelding hos oss som: "En tilbakemelding med innhold av hvordan dagen har vært, ærlighet, og en tid for å kunne spørre hverandre om det man skulle ønske". Den beste tilbakemeldingen kan også være når barnet selv forteller, barnet er alltid i fokus hos oss.

 

Barna på Billa skal få medvirke i hvordan vår hverdag på Billa skal være. Vi er opptatt av å snakke med barna, og er bevisste på at dagen er deres. Vi ønsker å se det positive hos alle barna og forsøker å snu eventuelleutfordringer vi vil møte; over til noe BRA! Vi tenker løsningsfokusert hos oss.

 

Vi ønsker at barna skal kjenne mestringsfølelse og magi i hverdagen, for det er noe stort og godt å kjenne på å "klare selv". Vi vil gi barna utfordringer som er tilpasset deres nivå. Barna skal få "strekke seg" etter hverandre, og etter oss. Vi ønsker å være deres GODE forbilder og rollemodeller.

 

Vi voksne på billa jobber med oss selv og voksenrollen hele tiden. Vi vil være VARME og gode overfor barna, men også tydelige grensesettere. Vi ønsker å være autorittative voksne!:)

 

Vi finner på masse morro på Billa, og vår hverdag skal være spennende og læringsrik. Barn lærer mest gjennom lek, og vi legger til rette fot GODT lekemiljø på barnas premisser. På Billa har vi også lekegrupper jevnlig. Barna danner nye vennskap gjennom lekegrupper, og det er også et fint tiltak for å forebygge utestenging og eventuell mobbing senere. Vi går på tur en gang i uken med gruppa vår, og vi har temasamlinger som handler om satsningsområdet vårt "litteratur og språkstimulering". Vi har verdisamlinger en dag i uken hos oss og bruker mye de pedagogiske oppleggene "steg for steg", "Være sammen", og "samtalesirkler" med barna.For oss er det viktig at barna skal få si det de tenker på, og sette ord på følelser. Vi setter av tid til dem, og lytter aktivt til barna.

"Takk for at du er hos oss på Billa i dag, Du er god nok slik DU er".