Gresshoppa

Gresshoppa - naturgruppe for 4-5 åringer med 12 verdifulle barn

Gresshoppa er naturgruppa i Mariknotten barnehage, og vi holder til i enden av barnehagen, i den eldste delen. Her har vi et stort og flott lokale med plass til mange barn. På gresshoppa i år er det 16 barn. De eldste barna skal være med i Tarkusklubben hver tirsdag, og fireåringene er da med på fireårsgruppa som er felles på huset.

 

Vi går på tur til turplassen vår tre dager i uken- mandag, onsdag og fredag. For å komme til turplassen går vi ned til hovedgården, under veien og opp i skogen. Oppe på turplassen har vi en fin gapahuk med vegger. Inne i gapahuken er det tre store bord som vi bruker både til måltider og til aktiviteter. Det er også en stor bålplass der, en litt mindre gapahuk, en utedo, tauleker, en ronse i et tre, en magisk trollskog og mye leke- og boltreplass for store og små. På turplassen har barna mulighet til å hamre og banke, spikke på en pinne i trygge omgivelser- med en voksen som alltid er til stede, eller hjelper til å sage og bygge. Vi kommer også til å lage noen enkle spill og aktiviteter der oppe. Høsten 2016 har vi også noen litt større oppgraderingsplaner for turplassen, og det er Pagna (Banja) og noen gutter fra Filadelfia som skal hjelpe oss med det.

 

Målet for være sammen prosjektet i barnehagen og også en setning vi ønsker skal være tydelig i praksis hos oss er at alle barn skal ha en venn, være en venn og vite hvordan de skal beholde en venn. Dette ønsker vi å rette fokus mot ved å jevnlig ha være sammen samlinger og samtalesirkler på avdelingen, med ulike temaer innenfor vennskap. Vi kommer også til å ha samlinger og aktiviteter innnenfor satsningsområdet "sang, musikk, lyd og rytme", utvidet formålsparagraf i form av bibelfortellinger og samlinger rundt det, og også i forhold til prosjektarbeidet vi skal begynne med i høst.

Vi ønsker å komme oss på tur så tidlig som mulig hver dag. Kjernetiden i barnehagen er fra 9.30-14.00 og vi vil derfor komme oss avgårde kl 9.30. Dette for å få brukt mye tid på selve turen og også oppe på turplassen.

 

Foreldresamarbeid er en viktig del av trygghet og trivsel på avdelingen, for både store og små. Personalet på Gresshoppa gir tilbakemelding til foreldre i garderoben på ettermiddagen, gjerne fortalt gjennom barnet selv. På hjemmesiden får dere som foreldre innblikk i barnehagehverdagen. Der ligger det bilder, planer og evalueringer fra hver måned, i tillegg til annen viktig informasjon. I gangen vil det henge felles informasjon til dere foreldre. Vi setter pris på tilbakemeldinger fra dere om det skulle være noe. Dere skal være trygge på at deres barn blir sett hver dag!

 

Personalet på Gresshoppa 2018/2019 er:

- Mari Eriksen- pedagogisk leder (100%)

- Monica Kalland- fagarbeider (100%)