Hjerteprogrammet

Målet med hjerteprogrammet: Hvert enkelt barn opplever og erfarer at de er unike og verdifulle, og at de har verdi i kraft av å være seg selv.

Hjerteprogrammet:

* er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI

* er for oss formålsparagrafen i praksis

* er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til medvirkning

*er utviklet for å gi barna mest mulig av positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av grunnmuren for  omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barnehageårene

* har fokus på at hvert barn skal få høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.