Tarkusklubben i Mariknotten barnehage

Hver torsdag samles alle skolestarterne i Mariknotten til Tarkus samling.

Tarkus klubben

Er en klubb for de eldste barna i barnehagen.

De har samling 1 gang i uka, og er da sammen fra ca 09.30 tom kl. 12.00.

Tarkus klubben jobber med skoleforberedende aktiviteter som bla.skrivedans, tall og språksprell, tegnekart og selvfølgelig Tarkus samlinger.

Tarkus er et beltedyr som er med på å lære barna om hvordan vi ferdes i trafikken. På sykkelsti, langs skolevegen, vegen til barnehagen osv. Det er Trygg Trafikk som har laget det metodiske opplegget. Vil du vite mere om dette er det bare å gå inn på trygg trafikk sine nettsider å se.

Tarkus klubben øver også inn "skuespill" til jul. Dette fremfører de på stor fellessamling inne i Filadelfia hvor foreldre og foresatte er invitert til å komme og se på.

 

Hvert år avsluttes Tarkus klubben med overnatting i barnehagen!!