Beredskapsplaner for Mariknotten barnehage

Mariknotten barnehage har laget egne beredskapsplaner for ulike krisesituasjoner som kan oppstå i barnehagen. Denne har personalet godt kjennskap til.

Beredskapsplaner

Vennesla kommune har sammen med alle barnehagene utarbeidet en overordnet handlingsplan mot mobbing. Du kan inn og lese den her.

I tillegg til den overordnede som gjelder for alle barnehagene i Vennesla, har Mariknotten laget en egen handlingsplan som gjelder for vår barnehage. Denne kan du inn og lese her:

Beredskapsplan mot mobbing: http://mariknotten.barnehage.no/Fil/LastNedFil/a4d46ae0-d08d-490b-9d07-320409d2ed04