Psykososialhandlingsplan for personalet i Mariknotten barnehage

Alle som er ansatte i Mariknotten barnehage, skriver under på den psykososiale handlingsplanen og forplikter seg til å jobbe etter den. Et godt arbeidsmiljø blant de voksne har meget stor betydning for barnas trivsel i barnehagen. Derfor har vi alltid stort fokus på at de ansatte skal oppleve at Mariknotten er et godt sted å være.