Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse brukes til planlegging, kompetanseheving og til å evaluere og reflektere over egen praksis.

Barnehageåret 2018- 2019 har vi planleggingsdager følgende datoer:

13. august

18. og 19. oktober

2. januar

31. mai