Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse brukes til planlegging, kompetanseheving og til å evaluere og reflektere over egen praksis.

Barnehageåret 2019- 2020 har vi planleggingsdager følgende datoer:

12. august

18. oktober

2. januar

3. mars

22. mai