Planleggingsdager barnehageåret 2019- 2020

12. august, 18. oktober, 2. januar, 4. mars, og 22. mai