Søke redusert foreldrebetaling/ kjernetid?

Husk å søke redusert foreldrebetaling for neste barnehageår snarest! Da blir søknaden vurdert før sommeren. Følg linken: https://www.vennesla.kommune.no/soek-redusert-foreldrebetaling.415563.no.html